Complementary Feeding   模块4 – 婴儿期补充喂养   Modül 4 “Bebeklikte tamamlayıcı beslenme”   
Buradasınız: Ana Sayfa › Early Nutrition eAcademy (ENeA) › Modül 4 “Bebeklikte tamamlayıcı beslenme” › 

Modül 4 “Bebeklikte tamamlayıcı beslenme” - Şu anda sadece ingilizce olarak mevcut.

Modül 4 bebekler ve küçük çocuklar için zamanında ve uygun tamamlayıcı beslenme uygulamalarını ve bunların sağlıklı büyüme ve gelişme için önemini ele almaktadır. Ek besine başlama zamanı için güncel uluslararası tavsiyeler, ek gıdaya erken ya da geç başlamanın sağlık üzerindeki etkileri hakkında güncel bilimsel tavsiyelerle beraber sunulmaktadır. Bebekler ve küçük çocuklar için gıda çeşitleri, yemeklerin miktar ve sıklığı üzerine detaylı tavsiyeler, dünyanın farklı bölgelerinde pratik ek besin örnekleriyle beraber tartışılmaktadır. Ek gıdaların neden bu kadar önemli olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmak için tamamlayıcı beslenme periyodunun biyolojik ve gelişimsel boyutları açıklanmıştır. Bu modül özellikle normal sağlıklı bebeklerin beslenme ihtiyaçlarına eğilirken aynı zamanda bebeklerin hastalık sırasında özel beslenme ihtiyaçlarına ve gelişmekte olan ülkelerde tamamlayıcı beslenme ile ilişkli bazı özel konulara da değinmektedir.

Ünite 1: Güncel tavsiyeler ve uygulamalar

Bebeklik ve erken çocuklukta yeterli beslenme normal, sağlıklı büyüme ve gelişme için çok önemlidir. Bu ilk ünite bebeklikte tamamlayıcı beslenmeye genel bir bakış sunmakta ve uluslararası organizasyonlar tarafından tamamlayıcı beslenmenin çeşitli tanımlarını anahatlarıyla anlatmaktadır. Bebek beslenmesinin kısa bir özetine dayanarak 20. ve 21. yüzyıllar boyunca ortaya çıkmış belli değişimler ve ilerlemelerin altı çizilmiştir. Tamamlayıcı beslenmenin önemi ve de uzun süre yalnızca anne sütü ile beslenmenin yetersizliği, gelişmenin “kritik dönemi” ve uygun tamamlayıcı beslenme olmadan ortaya çıkabilecek beslenme eksikliklerine odaklanarak tartışılmaktadır. Okuyucuya güncel uluslararası tamamlayıcı beslenme tavsiyelerine kapsamlı bir bakışın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki yaygın tamamlayıcı beslenme uygulamalarının bir özeti sunulmaktadır.

Ünite 2: Tamamlayıcı beslenmenin sağlığa etkileri

Tamamlayıcı beslenmeye başlama yaşı hakkındaki güncel çalışmalara dayanarak, bu ünite, ek gıdaların zamanlamasının nasıl sağlık üzerinde anında veya ilerleyen zamanlarda sonuçları olabileceğini anlatmaktadır. Tamamlayıcı beslenmeye çok erken veya çok geç başlamanın sağlık üzerinde istenmeyen etkileri olabilir. Farklı derslerde okuyucu obezite, atopik ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlıksal sonuçlarla beraber diş çürükleri ve enfeksiyon riskleri gibi tamamlayıcı beslenme ile ilişkili sağlıksal sorunları öğrenmektedir. Bu ünite  okuyucuya tamamlayıcı besinlerin yetersiz tedariğinin sağlığa etkileri de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde tamamlayıcı beslenme ile ilgili bazı özel konuları sunmakta ve özgül beslenme eksikliklerini ve büyüme geriliğini ele almaktadır.

Ünite 3: Bileşim ve hazırlama

Bu ünite tamamlayıcı besinlerin hazırlanması ve bileşimi de dahil, uygulama üzerine güncel, bilimsel kaynaklı tavsiyeler sağlamaktadır. Ünite 3’ün amacı kullanıcıya bebeklikte ek gıda çeşitleri ve yoğunluğu, besin ve enerji içeriği ile ek besinlerin miktarı ve öğün sıklığı gibi uygun tamamlayıcı beslenme üzerine genel bir bakış sunmaktır. Ünite, ayrıca, tamamlayıcı beslenme süresince vejetaryen ve vegan beslenme biçimleri üzerine tavsiyeler sunmaktadır. Bundan başka, okuyucu ek besinlerin güvenli hazırlanması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra hastalık süresince ve sonrasında beslenme hakkında genel bilgiler edinmektedir.

Ünite 4: Tamamlayıcı beslenme sürecinin fizyolojik boyutları

Hayatın ilk yıllarında bebeğin beslenme düzeni sadece sıvı besinden oluşmakta iken, süte ek olarak artan çeşitlilikte ek besinler sonucunda en büyük değişimini geçirmektedir. Bu geçiş sırasında, bebeğin karşılaştığı çeşitli besinler ve kıvamlar için yeterli sözlü motor beceriler ve tam gelişmiş bir sindirim, renal ve bağışıklık sistemi gerekmektedir. Bu ünite, tamamlayıcı beslenme sürecinin fizyolojik ve gelişimsel boyutlarını ele almaktadır. Süt harici besinler için ihtiyaç duyulan renal ve gastrointestinal fonksiyonların fizyolojik gelişmi ve aile besinlerine güvenli ve etkili geçiş için gerekli nörogelişimsel değişiklikler okuyucuya açıklanmaktadır. Bundan başka, tat ve besin tercihlerinin gelişiminin yanı sıra tamamlayıcı beslenme süresince büyüme paterni tartışılmaktadır.